Directeur en voorzitter OR als kemphanen tegenover elkaar - Boersma & Ring

Dialoog tussen directeur en voorzitter ondernemingsraad

Het is toch eigenlijk wel triest dat we nou hier met ze tweeën zitten op de gang allebei met onze advocaten.

Ja, totdat jij in de ondernemingsraad ging was er eigenlijk geen probleem. Maar ja, jij dacht door in de OR te gaan, dat je hierdoor een onschendbare status verkrijgt en je hiermee van alles kan permitteren. Maar dat is dus niet zo, blijkt vandaag.

Oh das fijn, nu weet je ook al wat ik allemaal denk. En wat betreft die niet houdbare onschendbare status volgens jou? Dat moet ook nog maar eens blijken want daar zou ik nog niet zo zeker van zijn als ik jou was. Je snapt zelf toch ook wel dat je op een veilige manier – zonder dat je kop er direct af gaat – je de directeur erop mag wijzen dat hij alleen maar aan zichzelf, zijn bonussen, aandeelhouderswaarde, financiële ratio’s en dergelijke kengetallen denkt en dat het bedrijf zo geen toekomst heeft. Als dat niet binnen een veilige OR positie kan, hoe zou het met zo iemand als jij dan wel kunnen?

Nou, één ding weet IK zeker, en dat is dat als we alleen maar kijken naar de onrealistische pleziertjes en voorkeuren van onze werknemers – zoals jij continue doet – onze concurrentiepositie geen haalbare kaart is. Dan liggen we zo uit de markt en staan we allemaal binnen de kortste keren op straat.

Nou, in ieder geval heb jij nog goed voor jezelf gezorgd. En alle medewerkers hebben het nakijken. Die zitten al 3 jaar op de nullijn.

Ja, dat kun jij makkelijk roepen. Vanuit de OR sta je gewoon vooraan iets populairs tegen medewerkers te roepen. We zijn tegen oorlog en voor vrede. Ik hoef tenminste niet aardig gevonden te worden, ik durf ook onaardige beslissingen te nemen die wel goed zijn voor het bedrijf. En waar is jouw verantwoordelijkheid? Mensen naar de mond praten is lekker makkelijk. Maar mensen voedsel in de mond geven ligt wat complexer.

Ik hoor het al. Hier gaan we niet nu niet uitkomen op de gang, maar gelukkig heb ik een hele goeie advocaat.

Ja gelukkig, ik ook.

Weet je wat, als jij de volgende keer weer je goede advocaat meeneemt, neem ik goede slagroom mee.
………………

Herkenbaar?

Bij Boersma & Ring kennen en herkennen we deze situaties. Wij zijn ervaringsdeskundig.
Herkent u zich ook in deze situatie en wilt u daar juist goed uit komen? Neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Bron van de afbeelding