Als directie en ondernemingsraad als kemphanen tegenover elkaar staan

Directeur en voorzitter OR als kemphanen tegenover elkaar - Boersma & Ring